A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma PÁLYÁZATOT hirdet
horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban
(A modell) részesülő óvodások részére

A pályázat célja: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban részesülő óvodások támogatása.

A pályázók köre: azok az óvodáskorú gyerekek, akik Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt (A modell).

A támogatás jogcíme és összege:

Óvodai díj támogatása havi 250,00 Kn-val 10 hónapon keresztül (3 részletben). A támogatás a 2020. 09. 01. – 2021. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.

Az igénylés feltételei:

  • megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
  • kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. az  óvodás  születési  anyakönyvi  kivonatának,  vagy  a  szülővel/nevelőszülővel/törvényes  képviselővel  való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
  2. szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
  3. óvodalátogatási igazolás eredeti példánya;
  4. bizonylat az előző időszakra vonatkozó óvodai díjak befizetéséről;
  5. az óvodás zsírószámlájának IBAN számát tartalmazó banki okirat (szerződés, vagy egyéb banki irat) másolata.

Bankkártya másolata nem el fogadható!

Az adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Az adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Az igénylések benyújthatók 2021. február 10-e és február 26-a között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje: 2021. február 26 ., 13.00 óra .

Elbírálás folyamata:

A HMPF a beérkezett igényléseket 2021. március 12-ig megvizsgálja és véleményezi.

A támogatás utalásának tervezett ütemezése:

1.részlet (a 2020-as év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira)– 1.000,00 Kn,
utalás 2021. március  19-ig
2.részlet (a 2021-es év 1., 2., és 3. hónapjaira)– 750,00 Kn,
utalás 2021. április 23-ig
3.részlet (a 2021-es év 4., 5., és 6. hónapjaira)– 750,00 Kn,
utalás 2021. június 30-ig

Az adatlapok vagy annak mellékletei hiánypótlása a támogatás utalásának elhúzódását eredményezheti.

Az utalás feltétele az előző havi óvodai díjak befizetéséről szóló bizonylatok benyújtása.

1.részlet
(a 2020-as év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira)
– bizonylatok benyújtása
2021. február 26-ig
2.részlet
(a 2021-es év 1., 2., és 3. hónapjaira)
– bizonylatok benyújtása
2021. április 16-ig
3.részlet
(a 2021-es év 4., 5., és 6. hónapjaira)
– bizonylatok benyújtása
2021. június 23-ig

KAOCSOLÓDÓ DOKUMENTUM:

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.