A költészet napja: plakátvers-pályázat

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és a Barkóca gyermekújság harmadik éve szervez a magyar költészet napja alkalmából plakátvers-pályázatot általános és középiskolás tanulók számára. Szlavónia és Baranya több iskolájában összesen 123 pályaművet készítettek a gyerekek.

Évről évre népszerűbbek a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által gyerekeknek meghirdetett pályázatok. A magyar költészet napja alkalmából kiírt plakátvers-pályázatra is 123 pályaművet küldtek be az iskolákból.

A téma Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című verse volt. Személyenként maximum két, saját kezűleg készített plakátot lehetett beküldeni, és szerepelnie kellett rajta a kijelölt vers egészének. A pályamunka készülhetett grafitceruzával, szénnel, akvarellceruzával, pasztellceruzával vagy bármilyen más technikával.

A beérkező munkákat egy háromtagú bizottság – Vučenović Belasity Tímea rajztanár, Micheli Tünde, a Barkóca gyermeklap főszerkesztője és Kovacsevity Anna, a pedagógusfórum alelnöke – értékelte. A bizottság elnöke, Kovacsevity Anna elmondta, hogy a magyar nyelvhez kapcsolódó versenykiírásoknak a magyar nyelv, az olvasás és a költészet népszerűsítése a céljuk, azaz a tanulók nyelvi és irodalmi műveltségének gazdagítását szorgalmazzák.

– Az értékelésnél fontos szempont volt, hogy a gyerekek ne csak ábrázolják a verssel kapcsolatos benyomásaikat, hanem a vers szövegét pontosan és helyesen írják át. Nagyon sok szép, érdekes és igényes technikával készült munka közül kellett a legjobbakat kiválasztanunk. Ezeket az eszéki magyar iskolaközpontban ki is állítottuk, hogy mások is kedvet kapjanak a versolvasáshoz, alkotáshoz – mondta Kovacsevity Anna.

A nagyszámú pályamunkát három kategóriában értékelték. A középiskolások közül a legszebb munkát Szabolek Patrik (HMOMK, 3.T osztály) készítette, második lett Csányi Evelin (HMOMK, 1.G osztály) munkája, a harmadik legjobb pedig Hugyik Lídiáé (HMOMK, 4.G. osztály). Az alsósok közül a legszebb plakátverset a bellyei általános iskola 4. osztályos tanulója, Švob Ivana készítette, a kórógyi iskolások kerültek a képzeletbeli dobogóra: a 2.-ra Tordinac Sunčica, míg a 3.-ra Cserepes Larissza. A felsősök voltak a legszorgalmasabbak, ebben a kategóriában 64 pályamunka jött be, közülük a laskói hetedik osztályos Sándor Krisztina munkáját ítélték a legjobbnak. Itt második lett a szintén hetedikes Martinović Antonella az ójankovaci általános iskolából, a harmadik pedig a vörösmarti iskola tanulója, az ötödikes Máté Szibill.

A kategóriák legjobbjainak egy-egy táblagép a jutalma, míg a második és harmadik helyezettek rajzeszközcsomagot kaptak.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatásából valósult meg.