Együtt a horvátországi magyar oktatásért címmel tartották tanévnyitó konferenciájukat a pedagógusok

Második alkalommal szervezte meg „Együtt a horvátországi magyar oktatásért” című konferenciáját a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) Kopácson, a Tangazdaság és Ifjúsági Központban.

A tanévkezdés előtt került sor a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának arra a konferenciájára, amelyre minden, a kisebbségi magyar oktatásban dolgozó magyar pedagógus meghívást kapott. A tanácskozásnak a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ adott otthont. Az immár második alkalommal megrendezett fórumnak a célja, hogy az oktatásban és az oktatásért dolgozók megvitathassák az aktuális kihívásokat, tapasztalatot cserélhessenek és közösen gondolkozhassanak, nem mellesleg pedig csapatépítő jelleggel is bír.

A konferencia első előadója Csapó Nándor, a HMPF elnöke, a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi igazgatóságának a vezetője volt.

– Elsődleges célunk, hogy az iskolában eltöltött idő minőségi legyen, tanulhassanak, gyarapíthassák tudásukat a gyerekek, de az iskolának nemcsak oktatási, hanem nevelési feladatai is vannak. Főleg a kisebbségi tanintézményekben, ahol a nevelés mellett a gyermekek identitásának a megőrzésére, annak erősítésére is gondot kell fordítani – mondta Csapó Nándor.

Jankovics Róbert parlamenti képviselő a tanácskozás résztvevőihez szólva elmondta, a fő feladat most szerinte az oktatás területén az A modell támogatása, hiszen a magyar tannyelvű oktatás az egyedüli módja annak, hogy a diákok megőrizzék az anyanyelvüket és egy erős magyar értelmiségi réteg alakuljon ki, amely közösségünk fennmaradásának fontos szereplője lehetne. Mindenkire hárul felelősség e téren – mondta -, hiszen minden tényező, tehát a politika, a szülők és a pedagógusok összefogására van szükség ahhoz, hogy gyermekeink anyanyelven tanulhassanak és felnőttként magyarként boldogulhassanak a szülőföldjükön.

Az előadók között volt még Andócsi János, az eszéki HMOM Központ igazgatója és Varga Erna tanügyi főtanácsos is, akik az igazgatók és a pedagógusok vállán lévő felelősségről, a jövő oktatásbeli kihívásairól beszéltek a közel 40 megjelent tanügyben dolgozónak. 

A konferencia végén a résztvevőknek lehetőségük volt tapasztalatot cserélni, nem mellékesen az ilyen jellegű összejövetelek tekintetében is.

– Rendkívül fontosak az ilyen rendezvények a magyar oktatás szempontjából, hiszen összefogásra, együttműködésre van szükség. Kommunikálni kell egymással és tapasztalatokat cserélni, hogy ezekből tanuljunk, fejlődjünk, nem csupán pedagógusi, hanem emberi mivoltunkban is, nevelőmunkánk csak így lehet eredményes – nyilatkozta dr. Lehocki-Samardžić Anna, az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom tanszék vezetője.

A konferenciát a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta.