Rólunk

logo-nagy

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 2001. október 16-án alakult a horvátországi magyar tannyelven oktató pedagógusok kezdeményezésére. Alapvető célkitűzései, hogy képviselje tagságát a horvátországi magyar kisebbség oktatásában és nevelésében felmerülő problémák megoldásában. Támogatja és segíti a magyar anyanyelven történő oktatás és nevelés bővítését az óvodától a magas szintű oktatási intézményekig.

Célkitűzéseinek elérése érdekében együttműködik személyekkel, társadalmi szervekkel, intézményekkel, egyházi közösségekkel és más hasonló célú egyesületekkel.

Alaptevékenységei közé tartozznak: táborok, vetélkedők, szemlék, továbbképzések szervezése, valamint a magyar tannyelvű oktatási intézmények széleskörű támogatása.

Honlapunkat szeretnénk a horvátországi magyar oktatásban résztvevők szolgálatába helyezni ezért, szívesen várjuk javaslataikat, észrevételeiket.