„Fontos ösztönöznünk a szülőket, hogy gyerekeiket magyar iskolába járassák”

Múlt csütörtökön a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) beiskolázási programja keretében a magyar tanintézményekbe iratkozó 51 diák kapott taneszközcsomagot és egyszeri pénzbeli támogatást. A csomagokat dr. Szilágyi Péter, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyújtotta át az általános iskola elsős és ötödikes, valamint a középiskola elsős diákjainak.

A horvátországi magyarság megmaradása szempontjából nagyon fontos az anyanyelvi oktatás, ezt szorgalmazza a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának pár évvel ezelőtt indított, A horvátországi magyar oktatásért elnevezésű programja is, amellyel többek között a magyar iskolákba iratkozókat támogatja. Az általános iskolák elsősei mellett négy éve már az ötödikben magyarul továbbtanulókat és a magyar középiskolába beiratkozó elsősöket is taneszköz- és pénzbeli támogatásban részesíti. Erre a célra évente több mint 35 ezer kúnát fordít a pedagógusfórum.

A beiskolázási csomagok átadására érkezett gyerekeket és szülőket Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke üdvözölte, röviden szólt a program jelentőségéről, köszönetet mondott a szülőknek a magyar iskolaválasztásért és a jelenlevő anyaországi képviselőnek a program megvalósításához nyújtott anyagi segítségért, amely a nemzeti fontosságú intézményeknek szánt keretből származik. Köszönetét fejezte ki a program támogatóinak is, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak.

– Fontos ösztönöznünk a szülőket, hogy gyerekeiket magyar iskolába járassák. Ezért ezt a programot a jövőben is folytatni szeretnénk – mondta Csapó Nándor.

Anyaországunk kormánya évek óta nagy figyelmet fordít Kárpát-medence-szerte az anyanyelven folyó oktatás fejlesztésére, különböző tematikus programokkal, támogatásokkal segítik azt. Idén már folyamatban van a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, melynek elsődleges célja, hogy megerősítse a külhoni magyar közoktatási rendszer alapját képző magyar oktatási nyelvű bölcsődei és óvodai hálózatot.

Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kijelentette, hogy 2010 óta kiszámítható és megfelelő minőségű és mennyiségű támogatást tudnak nyújtani a határon túlra partnerszervezeteiken keresztül. Elmondta, hogy idén a Szülöföldön magyarul támogatást is a korábbi szintre emelték. Hozzátette azt is, örül annak, hogy mind a pedagógusszervezet, mind pedig a HMDK partner ebben a munkában, stabil partner, jó szövetséges, így ez a munka folytatódni fog, és erősödik is a jövőben.

Kifejtette azt is, hogy a HMDK és a pedagógusszervezet többéves munkájának komoly eredménye van, és hogy az utóbbi egy évben Jankovics Róbertnek, a szábor magyar képviselőjének a tevékenysége nyomán még nagyobb fejlődés, erősödés tapasztalható.

Köszönetet mondott a szülőknek is, hogy az anyanyelvű oktatást támogatják, a gyerekeket pedig arra biztatta, hogy minél több helyen és területen, bátran használják anyanyelvüket.

A HMDK-nak is mindig szívügye volt a magyar oktatás, a beiskolázási programot is a szervezet indította, folyamatosan segítette a magyar intézményeket is, tavaly pedig minden magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak megvásárolta a magyar nyelvű tankönyveket. A szép alkalmon így jelen volt Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője és Jakab Sándor, a HMDK elnöke. Obradović Ena, az eszéki magyar főkonzulátus gazdasági attaséja is részt vett az eseményen.