Magyarországi továbbképzési lehetőségek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével 2019 év augusztusára magyarországi elismert és/vagy akkreditált továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget külhoni  magyar pedagógusok számára. (tervezett létszám 225 fő).

Általános tudnivalók

A 9 magyarországi továbbképzésre a határon túli magyar pedagógusszervezetek (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete) közösen tettek javaslatot.

A továbbképzésekre azok a Romániában (Erdély, Bánát, Partium), Szlovákiában (Felvidék), Ukrajnában (Kárpátalja), Szerbiában (Vajdaság, Észak-Bácska), Horvátországban (Drávaköz), Szlovéniában (Muravidék), állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló pedagógusok jelentkezhetnek, akik a 2018–2019-es tanévben magyar nyelven folytattak oktató-nevelő munkát a közoktatásban.

A jelentkezés módja

A beiratkozás az idén is egységesített. A Kárpát-medence bármely régiójából pályázó pedagógus a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján www.rmpsz.ro tanulmányozhatja a továbbképzések jegyzékét és iratkozhat be a programokra a Magyarországi továbbképzések 2019 menüpont alatt.

Jelentkezni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni egy, intézményvezető által aláírt, lepecsételt munkahelyi igazolást a tanévben végzett magyar nyelven folytatott oktató-nevelő munkáról. A magyar és román nyelvű igazolásminta letölthető a www.rmpsz.ro oldalról. A megadott minták szerint, szükség esetén bármely régió hivatalos nyelvén is kitölthető az igazolás (elfogadjuk).

Egy adott személy csak egy továbbképzésre iratkozhat be és nyerhet részvételi jogot a rendelkezésre álló helyek függvényében! Az adatlap lehetővé teszi egy második képzés megjelölését is az arra kijelölt adatmezőben. A második képzés megjelölése a be nem töltött helyek, vagy az adott csoportból való visszalépés során felszabadult helyek esetében biztosíthat részvételi jogot azoknak, akik nem kaptak jóváhagyást az általuk elsőként kiválasztott továbbképzésre.

A beiratkozások időszaka 2019. május 14. – június 15.

A helyek arányos régiónkénti elosztásáról a Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezetek megegyezéssel állapodnak meg.

A beiratkozottak elfogadásáról az érdekvédelmi szervezetek (RMPSZ, SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE) maguk döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében.

A romániai beiratkozottak részvételi jogáról az RMPSZ országos elnökségi tagjai döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében (körzeti, megyei szinten).

A csoportalakításnál elsőbbséget élvez az, aki:

  1. még egyáltalán nem vagy az elmúlt három évben nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és/vagy nyári akadémiák résztvevője volt;
  2. tevékenyen részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében, minőségi fejlesztésében;

A döntésről értesítést küldünk a kitöltött adatlapon megadott e-mail címre. A jóváhagyottak névjegyzékét megjelentetjük a www.rmpsz.ro honlapon 2019. július 8-ig. 

Az RMPSZ országos elnökségi ülésén született határozat alapján a romániai jóváhagyott beiratkozottak 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot. A befizetés módjáról időben értesítjük a kollégákat.

A továbbképzésre történő utazás költségeit nem áll módunkba megtéríteni. (Javasoljuk Magyarország területén igénybe venni a Magyar Igazolvány által biztosított utazási kedvezményt.)

A részvételből való kizárás általános feltételei:

Nem támogatják a pedagógus szervezetek annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki korábban magyarországi továbbképzésen részvételi jogot nyert, nem vett részt és távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervezőknek.

Igazoló okiratok

A továbbképzés elvégzéséről a képző intézmények igazoló okiratot állítanak ki, amennyiben a résztvevők eleget tesznek a szolgáltató által megfogalmazott részvételi feltételeknek.

Kapcsolattartó személy:

Pöllnitz Ilona, programkoordinátor

Tel: +40 728-297095, e-mail: sztok@rmpsz.ro

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

Magyarorszagi_tovabbkepzesek_2019_Honlapra

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_EKERger

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_EPSZTI

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_IPM

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_Kalandok és Álmok_Paamon Bt.

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_OH_BPOK

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_OTF_Gyor

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_Studio-Didakt

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019_SzfPOK

Pedag_tovabbkepzes_adatlap_2019KpluszF_Studio