Digitális óravázlatok - 6. osztály - általános iskola
Sorszám Tanítási egység Mellékletek
Év eleji ismétlés
1 Líra – 2 óra Melleklet_1_21.docx
    Melleklet_1_2.docx
2 János vitéz Melleklet_1_1.docx
3 A mesék világa – 2 óra Melleklet_1_22.docx
Bevezetés a hatodikos irodalmi tanulmányokba
4 Bevezető  
Arany János: Toldi
5 Petőfi - ismétlés Melleklet_1_3.docx
6 Arany János élete  
7 Toldi előhang  
8 1. ének – 2 óra Melleklet_1.docx
9 2. ének – 2 óra  
10 3. ének – 2 óra Melleklet_3.docx
11 4. ének – 2 óra Melleklet_41.docx
    Melleklet_4.docx
    Lap_93.doc
12 5. ének  
13 6. ének - 2 óra Melleklet_6.docx
14 7. ének  
15 1-7. ének részösszefoglalás Tortenetpiramis.docx
16 8. ének  
17 9. ének  
18 10. ének Melleklet_10.docx
19 11. ének teljes.docx
    130.docx
    124.docx
    123.docx
    111.docx
    105.docx
20 12. ének - 2 óra  
21 Költői alakzatok Melleklet_14.docx
22 Összefoglalás 2 óra osszefoglalo13.docx
    Temazaro14.docx
Műballada
23 Vörösmarty: A buvár Kund – 2 óra  
24 Vörösmarty: A buvár Kund – 2 óra Tablakep_20.docx
    Melleklet_20.docx
    I_Edward_kiraly.pptx
25 Arany János: Ágnes asszony Arany2.pptx
    Arany1.pptx
26 Arany János: Mátyás anyja  2óra  
Balladák
27 Népballadák, Kádár Kata (melléklet1) Melleklet_23.docx
28 Kegyetlen anya  
29 Kőműves Kelemenné – 3 óra Melleklet_25.docx
30 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka  
31 Balladákról tanultak összefoglalása Melleklet_27.docx
    temazaro27.docx
    Zichy-pp.pptx
Régmúlt események megidézése
32 A szóbeli közlés - 2 óra Melleklet_32.docx
Nyelvtan
33 A hangokról, szavakról tanultak felelevenítése Melleklet_33.docx
34 Ismétlés: Hang, betű, írásjegy; A szófajok kialakulása  
35 Ismétlés: Hangrend, illeszkedés; Az ige jelentései  
36 A szóelemek ismétlése; Az igéhez járuló toldalékok Melleklet_36.docx
37 Ismétlés : mássalhangzótörvények; Az ige helyesírása Melleklet_37.docx
38 Az ige – összefoglalás, felkészülés a  témazáró dolgozatra  
A névszók
39 A  névszókhoz tartozó szófajok jellemzői  
40 A főnév  
41 A  tulajdonnevek fajtái ; a személynevek  
42 A főnév – a földrajzi nevek helyesírása  
Hétköznapok és csaták hősei
43 Egri csillagok (bevezető óra) Melleklet_43.docx
44 Egri csillagok Melleklet_44.docx
45 Egri csillagok, II. Fejezet Melleklet_45.docx
46 Egri csillagok, III. Fejezet Melleklet_46.docx
47 Egri csillagok, IV. Fejezet Melleklet_47.docx
    Tablakep_47.docx
48 Egri csillagok, V. Fejezet Melleklet_48.docx
    Lap_137.doc
49 Egri csillagok  
A legenda
50 A legenda – 2 óra  
51 Gárdonyi Géza: Isten rabjai 2 óra Melleklet_51.docx
52 Szent László király legendája – 2 óra  
Líra
53 Csokonai: Zsugori uram 2 óra  
54 Romhányi: A csodacsiga, A macskafogó egér  
Hol vagytok ti régi játszótársak?
55 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – bevezető óra 1. (dupla óra) Tablakep_55_2.docx
    Tablakep_55_1.docx
56 Fazekas Mihály:Lúdas Matyi bevezető 2  
57 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Első levonás 2 óra  
58 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 2. levonás  
59 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi , 3. levonás 2 óra  
60 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi , 4. levonás Melleklet_60.doc
61 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  
62 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  összefoglalás 3 óra Kepregeny.doc
    Lap_151.doc
63 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  - témazáró dolgozat Lap_152.doc
A monda
64 A monda jellemzői  
65 Mondák a honfoglalás idejéből és az Árpád-korból - A balatoni kecskeköröm  
66 Mondák a honfoglalás idejéből - Csörsz árka Melleklet_66_2.docx
    Melleklet_66_1.docx
67 Mondák a Hunyadi-mondakörből - Mátyás király meg Markóp  
68 Szövegalkotás csoportban 2 óra  
69 Összefoglalás  
70 Fehér ló - szövegértés Lap_163.doc
Novella
71 Gyurkovics Tibor: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem... 2 óra  
72 Móra Ferenc: Kuckó király – 3 óra  
Történetek a magyarok vándorlásáról (Rege)
73 Arany János: Rege a csodaszarvasról – 2 óra Melleklet_72_2_3.docx
Románc
74 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka  
Ízelítő  a költészet megfejthető titkaiból
75 Balassi Bálint: Borivóknak való Melleklet_75.docx
    Lap_164.doc
Év végi összefoglalás
76 Év végi rendszerezés 4 óra Irasvetito_76.docx
    Melleklet_76.docx
Év végi dolgozat – 6. évfolyam
77 Év végi dolgozat – 6. évfolyam Lap_166.doc