PÁLYÁZAT: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban (A modell) részesülő óvodások részére

HMPF

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma PÁLYÁZATOT hirdet horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban
(A modell) részesülő óvodások részére

A pályázat célja: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban részesülő óvodások támogatása.

A pályázók köre: azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017. szeptember 1-től Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt (A modell).

A támogatás jogcíme és összege:

Óvodai díj támogatása havi 250,00 Kn-val 10 hónapon keresztül (3 részletben).
A támogatás a 2017. 09. 01. – 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.
A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.

 

Az igénylés feltételei:

  • megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
    kötelezően csatolandó mellékletek:
  • az óvodás születési anyakönyvi kivonatának, vagy a szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
  • szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
  • óvodalátogatási igazolás eredeti példánya;
  • bizonylat az előző időszakra vonatkozó óvodai díjak befizetéséről;
  • az óvodás zsírószámlájának IBAN-számát tartalmazó banki okirat (szerződés vagy egyéb banki irat – bankkártya másolata nem elfogadható) másolata.

Az adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Az adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Az igénylések benyújthatók 2018. január 11-e és január 31-e között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje: 2018. január 31., 13.00 óra.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.