PÁLYÁZAT – horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban (A modell) részesülő óvodások részére

A pályázat célja: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban részesülő óvodások támogatása.

A pályázók köre: azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018. szeptember 1-től Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt (A modell).

A támogatás jogcíme és összege:

Óvodai díj támogatása havi 250,00 Kn-val 10 hónapon keresztül (3 részletben).
A támogatás a 2018. 09. 01. – 2019. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.
A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.

Az igénylés feltételei:

 • megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • az óvodás születési anyakönyvi kivonatának, vagy a szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
  • szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
  • óvodalátogatási igazolás eredeti példánya;
  • bizonylat az előző időszakra vonatkozó óvodai díjak befizetéséről;
  • az óvodás zsírószámlájának IBAN-számát tartalmazó banki okirat (szerződés vagy egyéb banki irat – bankkártya másolata nem elfogadható) másolata.

Az adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Az adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMP
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Az igénylések benyújthatók 2019. január 15-e és február 1-e között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje: 2019. február 1., 13.00 óra.

Elbírálás folyamata:

A HMPF a beérkezett igényléseket 2019. február 08-ig megvizsgálja és véleményezi.

A támogatás utalásának tervezett ütemezése:

 1. részlet (a 2018-as év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira) – 1.000,00 Kn, utalás 2019. február  22-ig
 2. részlet (a 2019-es év 1., 2., és 3. hónapjaira)             – 750,00 Kn, utalás 2019. április 19-ig
 3. részlet (a 2019-es év 4., 5., és 6. hónapjaira)             – 750,00 Kn, utalás 2019. június 28-ig

Az adatlapok vagy annak mellékletei hiánypótlása a támogatás utalásának elhúzódását eredményezheti.

Az utalás feltétele az előző havi óvodai díjak befizetéséről szóló bizonylatok benyújtása.

 1. részlet (a 2018-as év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira) – bizonylatok benyújtása 2019. február 1-ig
 2. részlet (a 2019-es év 1., 2., és 3. hónapjaira)             – bizonylatok benyújtása 2019. március 29-ig
 3. részlet (a 2019-es év 4., 5., és 6. hónapjaira)             – bizonylatok benyújtása 2019. június 21-ig

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM:

Óvodai dj 2019 – Adatlap – Obrazac