PÁLYÁZAT: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban (A modell) részesülő óvodások részére

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

PÁLYÁZATOT

hirdet

horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban
(A modell) részesülő óvodások részére

A pályázat célja: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban részesülő óvodások támogatása.

A pályázók köre: azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017. szeptember 1-től Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt (A modell).

A támogatás jogcíme és összege:

Óvodai díj támogatása havi 250,00 Kn-val 10 hónapon keresztül (3 részletben).

A támogatás a 2017. 09. 01. – 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.

Az igénylés feltételei:

 • megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • az óvodás születési anyakönyvi kivonatának, vagy a szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
  • szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
  • óvodalátogatási igazolás eredeti példánya;
  • bizonylat az előző időszakra vonatkozó óvodai díjak befizetéséről;
  • az óvodás zsírószámlájának IBAN-számát tartalmazó banki okirat (szerződés vagy egyéb banki irat – bankkártya másolata nem elfogadható) másolata.

Az adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Az adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Az igénylések benyújthatók 2018. január 11-e és január 31-e között.
Az igénylések beérkezésének végső határideje: 2018. január 31., 13.00 óra.

Elbírálás folyamata:

A HMPF a beérkezett igényléseket 2018. február 08-ig megvizsgálja és véleményezi.

A támogatás utalásának tervezett ütemezése:

 1. részlet (a 2017-es év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira)
  – 1.000,00 Kn, utalás 2018. február  23-ig
 2. részlet (a 2018-as év 1., 2., és 3. hónapjaira)
  – 750,00 Kn, utalás 2018. április 20-ig
 3. részlet (a 2018-as év 4., 5., és 6. hónapjaira)
  – 750,00 Kn, utalás 2018. június 30-ig

 

Az adatlapok vagy annak mellékletei hiánypótlása a támogatás utalásának elhúzódását eredményezheti.

Az utalás feltétele az előző havi óvodai díjak befizetéséről szóló bizonylatok benyújtása.

 1. részlet (a 2017-es év 9., 10., 11. és 12. hónapjaira)
  – bizonylatok benyújtása 2018. január  31-ig
 2. részlet (a 2018-as év 1., 2., és 3. hónapjaira)
  – bizonylatok benyújtása 2018. március 31-ig
 3. részlet (a 2018-as év 4., 5., és 6. hónapjaira)
  – bizonylatok benyújtása 2018. június 22-ig

 

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

Óvodai dij – Igazolás

Óvodai dj 2018 – Adatlap