PÁLYÁZAT: „Tudással a könnyebb boldogulásért”

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma „Tudással a könnyebb boldogulásért” címmel tehetséggondozási pályázatot hirdet horvátországi, magyar tannyelven tanuló, általános iskolai 6-8. osztályos és középiskolai 2-4. osztályos tanulók részére.

Pályázat célja: horvátországi, magyar tannyelven tanuló, jó képességű és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása

Pályázók köre: horvátországi magyar tannyelvű iskolákban (A és B modell) tanuló, a 2018/19-es és a 2019/20-as tanéveket kitűnő eredménnyel végző (4,50-5,00), a 2020/21-es tanévben 6-8. osztályos és középiskolai 2-4. osztályos tanulók

A támogatás jogcíme:
Anyanyelven tanuló tehetséges tanulók támogatása.
A támogatás a 2020/21-es tanévre vonatkozik.
A támogatás formája: könyvek és taneszköz csomag

Igénylés feltételei:
– megfelelően kitöltött és aláírt Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező)
– kötelezően csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás eredeti példánya;
  • a 2018/19-es és a 2019/20-as tanévben kitűnő eredményt igazoló bizonyítványok másolata;

Adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja:

– az adatlap és a mellékletek eredeti példányait szkennelni és elküldeni a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma e-mail címére: pedagogus-forum@os.t-com.hr, vagy

– ajánlott küldeményként az adatlap eredeti példányát és a mellékletek másolatait a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Igénylések benyújthatók 2020. november 12-e és november 26-a között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje 2020. november 26. 12.00 óra.

Az adatlapok vagy annak mellékletei hiánypótlására nincs lehetőség.

Elbírálás folyamata:
A HMPF megvizsgálja a beérkezett igényléseket és a nyerteseket e-mailben értesíti.
A támogatás kiosztására legkésőbb 2020. december 15-ig kerül sor.
A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Kacsolódó dokumentumok: