PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: óvodai díj támogatás

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma PÁLYÁZATOT hirdet horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban (A modell) részesülő óvodások részére                                        

A pályázat célja: horvátországi, magyar nyelvű nevelési programban részesülő óvodások támogatása.

A pályázók köre: azok az óvodáskorú gyerekek, akik Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt (A modell).

A támogatás jogcíme és összege:

Óvodai díj támogatása havi bruttó 35,00 EUR 10 hónapon keresztül (2 részletben).

A támogatás a 2022. 09. 01. – 2023. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A támogatás formája: pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás.

Az igénylés feltételei:

 • megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
 • az óvodás születési anyakönyvi kivonatának, vagy a szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
 • szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
 • óvodalátogatási igazolás eredeti példánya;
 • bizonylat az előző időszakra vonatkozó óvodai díjak befizetéséről;
 • az óvodás zsírószámlájának IBAN számát tartalmazó banki okirat (szerződés vagy egyéb banki irat) másolata. Bankkártya másolata nem fogadható el!

Az adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Az adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Az igénylések benyújthatók 2023. február 6-a és 22-e között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje: 2023. február 22., 13.00 óra.

Az elbírálás folyamata:

A HMPF a beérkezett igényléseket 2023. február 28-ig megvizsgálja és véleményezi.

A támogatás utalásának tervezett ütemezése:

 1. részlet (a 2022-es év 9., 10., 11., 12. és a 2023-as év 1. hónapjaira)         
  – bruttó 175,00 EUR, utalás 2023. március 15-ig
 2. részlet (a 2023-as év 2., 3., 4., 5. és 6. hónapjaira)                               
  – bruttó 175,00 EUR, utalás 2023. július 15-ig

Az adatlapok vagy mellékleteinek a hiánypótlása a támogatás utalásának elhúzódását eredményezheti.

Az utalás feltétele az előző havi óvodai díjak befizetéséről szóló bizonylatok benyújtása.

 1. részlet (a 2022-es év 9., 10., 11., 12. és a 2023-as év 1. hónapjaira)        
  – bizonylatok benyújtása 2023. február 22-ig
 2. részlet (a 2023-as év 2., 3., 4., 5. és 6. hónapjaira)                               
  – bizonylatok benyújtása 2023. június 30-ig

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.