Tehetséggondozási pályázat: „Tudással a könnyebb boldogulásért”

 A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma „Tudással a könnyebb boldogulásért” címmel tehetséggondozási

PÁLYÁZATOT

hirdet

horvátországi, magyar tannyelven tanuló, általános iskolai 6-8. osztályos és középiskolai 2-4. osztályos tanulók részére.

Pályázat célja: horvátországi, magyar tannyelven tanuló, jó képességű és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása

Pályázók köre: horvátországi magyar tannyelvű iskolákban (A és B modell) tanuló, a 2016/17-es és a 2017/18-as tanéveket kitűnő eredménnyel végző (4,50-5,00), a 2018/19-es tanévben 6-8. osztályos és középiskolai 2-4. osztályos tanulók

A támogatás jogcíme és összege:

Anyanyelven tanuló tehetséges tanulók támogatása.

A támogatás a 2018/19-es tanévre vonatkozik.

A támogatás formája: egy összegű vissza nem térítendő támogatás – 600,00 Kn és taneszköz csomag

Igénylés feltételei:

– megfelelően kitöltött Adatlap (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),

  • kötelezően csatolandó mellékletek: o tanuló születési anyakönyvi kivonatának, vagy egyéb szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolata;
  • ha van, akkor a tanuló személyi igazolványának vagy útlevelének másolata;
  • szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolata;
  • iskolalátogatási igazolás eredeti példánya;
  • a 2016/17-es és a 2017/18-as tanévben kitűnő eredményt igazoló bizonyítványok másolata;
  • a tanuló zsírószámlájának IBAN számát tartalmazó banki okirat (szerződés, vagy egyéb banki irat – bankkártya kivételével) másolata

 

Adatlapok beszerezhetők: a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

Adatlapok és a mellékletek benyújtásának módja: személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma irodájában (munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között), vagy ajánlott küldeményként a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma címére:

FMPDH – HMPF
Kneza Trpimira 23.
31000 Osijek

Igénylések benyújthatók 2018. november 15-e és november 29-e között.

Az igénylések beérkezésének végső határideje 2018. november 29. 12.00 óra.

Az adatlapok vagy annak mellékletei hiánypótlására nincs lehetőség.


Elbírálás folyamata:

A HMPF elnöksége a beérkezett igényléseket megvizsgálja, és a nyerteseket a HMPF e-mailben értesíti.

A támogatás átutalására legkésőbb 2018. december 15-ig kerül sor.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

 

Dokumentumok:

HMPF tehetséggondozás adatlap 2018

HMPF tehetséggondozás iskolai igazolás 2018