Újabb sikeres hétvégi pedagógus-továbbképzés

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma több éve rendszeresen tart továbbképzéseket a Papuk-hegység délnyugati lejtőjén található Orahovica (Raholca) horvát vöröskereszt által működtetett gyermeküdülőjében, ahol a hétvégén egy újabb sikeres és értékes tanfolyammal járultak hozzá a minőségibb magyar oktatáshoz.

A magyar szakos és magyarul oktató tanárok, anyanyelvápoló pedagógusok és óvónők a projektpedagógiával és a projektmódszer gyakorlati alkalmazásával ismerkedtek a magyarországi Milánkovics Ibolya és Fieszlné Ancsák Jolán előadók segítségével.

A horvátországi magyar szakmai szervezet igyekszik minden esetben olyan témát választani, amelynek révén oktatóink-nevelőink újabb tanítási módszereket sajátíthatnak el.

Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke, aki maga is folyamatosan részt vesz a képzéseken, elmondta, hogy a programok résztvevőitől mindig pozitív visszajelzéseket kapnak, mert az itt szerzett ismereteket, tapasztalatokat alkalmazni tudják a tanórákon vagy az iskolán kívüli foglalkozásokon is.

Projektmódszer

A módszer az Egyesült Államokban született a 19. század végén a hagyományos tanítási módszerek kritikájaként. Alapjait John Dewey amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára teremtette meg kísérleti iskolájában.

A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés és a képességfejlesztés kerül előtérbe. A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez valóban sikerül, akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – ismeretszerzés – megértés.

A képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatásából valósult meg.