Ülésezett a pedagógus-fórum elnöksége

pedagógusfórum
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma múlt héten tartott elnökségi ülésének a legfőbb témája a szakmai szervezet fennállása 15. évfordulójának a megünneplése és a kopácsi tangazdaság további felújítása volt. A most befejeződő tanév programjait és a pedagógusfórum tevékenységét is értékelték.

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 2001. október 16-án alakult meg a horvátországi magyar tannyelven oktató pedagógusok kezdeményezésére. Az elmúlt évek során kiemelt szerepe volt a horvátországi magyar pedagógusok érdekképviselete és szakmai fejlődése feltételeinek biztosításában, valamint a magyar nyelven történő oktatás megőrzésében, népszerűsítésében, amelynek érdekében számos továbbképzést és programot szerveztek az elmúlt évben is. A horvátországi magyar oktatásért elnevezésű programjukkal több éve segítik a magyar iskolákba iratkozók tanévkezdését.

Csapó Nándor, a pedagógusszervezet elnöke sikeresnek minősítette az elmúlt tanév során kifejtett tevékenységüket, mert ha csak kis mértékben is, de sikerült a magyar iskolákba iratkozók létszámát növelni. A pedagógusok továbbképzésével pedig tovább dolgoztak a magyar oktatás színvonalának emelésén, mert mint mondta, a kisebbségben felnövekvő nemzedékek esélyeit csak minőségi többlettel lehet növelni.

Az elmúlt időszak értékelése mellett a következő hónapokra tervezett programokra is kitértek, ezek közül az egyik legfontosabb a pedagógusfórum 15 éves jubileumának az ősszel esedékes megünneplése lesz, amelyre már most megkezdik az előkészületeket.

A tartalmas elnökségi ülésen a kopácsi tangazdaság további felújításáról is beszéltek, a cél,  hogy mielőbb használható állapotba hozzák az épületet.

Pálinkás Krisztián irodavezető, a Szülőföldön magyarul program koordinátora elmondta, hogy idén is mintegy ezer pályázat érkezett nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra. Továbbá arról is szólt, hogy az idei zánkai Erzsébet-táborba 55 gyerek 7 kísérővel utazik, valamint 9-en Erdélyben, az Ivói Erzsébet Táborban töltenek majd el egy hetet.

Azt most is kihangsúlyozták, hogy az anyaország hivatalai, a közalapítványok nyújtotta támogatások révén tudták megvalósítani a programokat, tudott a szervezetük zavartalanul működni