Digitális óravázlatok - 5. osztály - általános iskola

Sorszám

 Tanítási egység  Mellékletek
A könyvek varázsa
1 Móra Ferenc: A századik könyv Lap_5.doc
2 Móra Ferenc: A századik könyv (2 óra) Lap_4.doc
A Biblia világa
3 A Bibliáról Melléklet.doc
    Lap_6.doc
4 Teremtés (2 óra)  
5 A vízözön  
6 Az Újszövetség Lap_9.doc
7 Jézus tanításai Lap_10.doc
8 Ó- és újszövetség Felderítő melléklet.doc
9 Összefoglalás Lap_12.doc
10 Önálló szövegfeldolgozás Lap_14.doc
11 Témazáró dolgozat Lap_13.doc
Kötelező olvasmányok
12 Fekete István: Koppányi aga testamentuma (2 óra) Lap_16.doc
13 Fekete István élete és munkássága (3 óra)  
Mese
14 Bevezetés a mesék világába 1.  
15 Nemes Nagy Ágnes: Jeromos , a remeterák  
16 Hogyan győzte le a jaguár a teknőst Prezentáció1.ppt
17 A valós mese , Az okos lány Mese.doc
    Lap_20.doc
    az okos leány.mp3
18 A bolond falu  
19 A tündérmese – (2 tanóra) Melléklet 1.doc
    Lap_22.doc
    Melléklet 2.doc
20 A csalimese : A tülökvár, Gyűszű, Fésű, Hadd el  
21 Hősmese, Fehérlófia – (2 óra) TÁBLAKÉP 1-2.doc
    Lap_24.doc
22 A fabula, A fenyőfáról és a galagonyáról  
23 Andersen: A teáskanna (2 óra) Melléklet26_1.doc
    Lap_26.doc
    Táblakép26.doc
    Melléklet26_2.doc
    Melléklet1.doc
24 Varázslatos történetek; Puskin: Mese a halászról meg a kishalról – (2 óra) TÁBLAKÉP27.doc
25 A csalimese : Felfordult világ, Sárkányölő ikertestvérek Betűháló.doc
26 Mese - összegzés  
27 Összefoglalás  
28 Dolgozat 16.Mese dolgozat.doc
    Lap_31.doc
A mítoszok világa
29 A küklopsz barlangjában Lap_32.doc
30 Petőfi: Múltunk a mítoszokban Prezentáció33.ppt
    Lap_33.doc
31 Parisz ítélete A betűhálóban.doc
    Lap_34.doc
32 Prométheusz Lap_35.doc
33 Témazáró feladat – Mítoszok világa Lap_36.doc
János vitéz
34 János vitéz, 1-6.  
35 János vitéz, 5-10. Lap_38.doc
36 János vitéz, 7-10. Lap_39.doc
37 János vitéz, 7-13. Lap_40.doc
38 János vitéz 14-18. rész (2 óra) Feladatlap41_2.docx
    Feladatlap41_3.docx
    Feladatlap41_1.docx
    Feladatlap41_4.docx
39 János vitéz 21-27 (2 óra) Feladatlap42_1.docx
    Feladatlap42_2.docx
    Feladatlap42_3.docx
    Tündér.jpg
    Boszorkány.jpg
    Feladatlap42_4.docx
    Feladatlap42_6.docx
    Feladatlap42_7.docx
40 János vitéz összefoglalás (2 óra) Mellékletek 1.docx
    TÁBLAKÉPEK 1.docx
    Feladatlap43_1.docx
    Melléklet43_1.docx
41 Témazáró felmérés János_vitéz_témazáró.doc
42 János vitéz 19-20.  
43 A János vitéz keletkezése  
44 János vitéz: Költői képek (2 óra) Feladatkártyák.docx
    Papírcsíkok.docx
45 Ki volt Petőfi Sándor? Petőfi1.ppt
Kommunikáció
46 A kommunikáció fogalma, tényezői  
47 Nonverbális kommunikáció Feladatlap50.docx
    Prez50.ppt
48 A nyelv és a beszéd táblakép51.docx
Ritmusos játékok, játékos ritmusok
49 Népdalok - rímfajták Melléklet52_1.docx
50 A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben  
51 A ritmus, mondókák, népi játékok Képek.docx
A magyar helyesírás alapjai
52 A helyesírási alapelvek Feladatlap55_1.docx
53 A kiejtés elve 1. Melléklet56_1.docx
54 A kiejtés elve 2. Feladatlap57_1.docx
55 A szóelemzés elve Feladatlap58_1.docx
56 A  részleges hasonulás  
57 A teljes hasonulás Feladatlap60_1.docx
58 A hagyomány elve Feladatlap61_1.docx
59 Az összeolvadás Feladatlap62_1.docx
60 Az egyszerűsítés elve  
A szavak alakja és szerkezete
61 A szavak hangalakja és jelentése; egyjelentésű , többjelentésű (és azonos alakú) szavak táblakép65.docx
62 Hangutánzó és hangulatfestő szavak (2óra)  
63 Azonos és hasonló alakú szavak (3óra) Melléklet67_1.docx
64 A rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak  
65 A  H-J kapcsolatát összefoglaló, begyakorló órák Táblakép_melléklet.docx
    Melléklet69_2.docx
    Melléklet69_1.docx
66 Irányított fogalmazás  
A szavak jelentése és szerkezete
67 A szavak szerkezete  
68 A toldalékok fajtái  
69 Az összetett szavak (rendszerező, gyakorló óra)  
Nyelvtan - ismétlő óra
70 Betűrend és elválasztás Feladatlap74.docx
71 Helyesírás  
72 Mondattan 1.  
73 Mondattan 2. SzorgalimiHF.docx
    Táblakép2.docx
74 Szófajok 1. Táblakép78.docx
75 Szófajok helyesírása Totó.docx
Hangok és betűk
76 A beszédhangok keletkezése és csoportosításuk  
77 Az írás kialakulása (Szövegértési gyakorlat)  
78 A magánhangzók 1.  
79 A magánhangzók 2.  
80 Összefoglalás, ismétlés, begyakorlás (2 óra) hf.docx
81 A mássalhangzók